Start Kennismaking Leerproblemen Werkwijze Plan van aanpak Tarieven Contact

 

Welkom

Individuele hulp bij lees- en rekenproblemen

Kinderen kunnen moeite hebben met het (leren) lezen en rekenen. Vooral wanneer problemen hardnekkig zijn, is het pijnlijk voor uw kind. Voor uw kind is het falen een vervelende - soms onbegrijpelijke - ervaring en heeft het invloed op zijn persoonlijke ontwikkeling. Uw kind vraagt van U en zijn (school)omgeving begrip, een goede opvang en kundige ondersteuning.

De aard en de ernst van lees- en rekenproblemen zijn bij elk kind verschillend. Je ziet zeer verschillende verschijningsvormen in allerlei gradaties en met uiteenlopende oorzaken. De problemen variëren van licht tot ernstig en van voorbijgaand tot hardnekkig. Niet bij elk kind is meteen sprake van dyslexie of dyscalculie.

Wat kan ik voor Uw kind betekenen

Na een eerste gesprek en onderzoek krijgt U van mij inzicht in de problemen en de opvang van uw kind. Ik leg vooral - naast observatie en ‘open onderzoek’ - een praktische relatie met de lees- en rekenmethode van de school die uw kind bezoekt. Ik ben bekend met de ‘in en outs’ van de huidige lees- en rekenmethoden.

 

Orthodidactiek – bijzondere onderwijskunst: je richt je op de
individuele ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende
problemen. Belangrijk is dat het onderwijs is afgestemd op de
onderwijsbehoeften van uw kind (passend onderwijs).

 

 


 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan avdveen@kleurrijkeverkenning.nl.
Copyright © 2013 Orthodidactiek
Laatst bijgewerkt: 18 maart 2013